Jurveda, SIA

Lāčplēša 51, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67217733
29648991
Fakss: 67502034
E-pasts: info@jurveda.lv
Mājas lapa: www.jurveda.lv
Reģ.Nr: 40003642849

Atslēgvārdi

Aizsardzība tiesā. Alimenti. Apelācijas. Atskaites. Audits. Bilances. Biznesa plāns. Civillietas. Darba alga. Darba atļauja. Darba tiesības. Darījumi ar nekustamo īpašumu. Deklarāciju sastādīšana. Dokumentu rakstveida tulkojumi. Filiāles. Firmas atvēršana. Firmas dibināšana. Firmas juridiskā apkalpošana. Firmas kapitalizācija. Firmas likvidācija. Firmas reģistrācija. Firmas reorganizācija. Firmas statūtu grozījumi. Grāmatvedība. Grāmatvedības konsultācijas. Grāmatvedības pakalpojumi. Grāmatvedības programmas. Ģimenes strīdi. Imigrācija. Individuālais komersants. Interešu pārstāvēšana. Juridiskie pakalpojumi. Jurista konsultācijas. Juristi. Kasācijas sūdzības. Komercreģistrs. Komersantu atvēršana. Komersantu dibināšana. Komersantu kapitalizācija. Komersantu likvidācija. Komersantu reģistrācija. Komersantu reorganizācija. Komersantu statūtu grozījumi. Laulības līgumi. Laulības šķiršana. Licences. Likvidācijas dokumentācija. Līgumu analīze. Līgumu sastādīšana. Maksātnespēja. Mantojuma lietas. Māju apsaimniekošana. Māju pārvaldīšana. Nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Nodokļi. Notārs. Parādu piedziņa. Pašnodarbināta persona. Patenti. Pārstāvniecība. Prasības pieteikumi. Preču zīmes. Pretenzijas pieteikumi. Reorganizācijas dokumentācija. Sia. Sūdzības pieteikumi. Tulki. Tulkojumi. Tulkošana. Uzņēmumu atvēršana. Uzņēmumu dibināšana. Uzņēmumu kapitalizācija. Uzņēmumu likvidācija. Uzņēmumu reģistrācija. Uzņēmumu reģistrs. Uzņēmumu reorganizācija. Uzņēmumu statūtu grozījumi. Uzturēšanās atļaujas. Uzturlīdzekļi.